Напрямки діяльності

 • Розгляд заявочних документів, оформлення та видача дозволів на експлуатацію, призначення позивних сигналів для визначених УДЦР РЕЗ, ВП у смугах радіочастот загального користування. Участь в опрацюванні заявочних документів на видачу висновків щодо електромагнітної сумісності РЕЗ та ВП.
 • Продовження терміну дії наданих дозволів, переоформлення дозволів, видача їх дублікатів.
 • Проведення попереднього розгляду заявочних документів на отримання від Національної комісії з питань регулювання зв’язку (далі – НКРЗ) ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.
 • Участь у підготовці висновків для Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення.
 • Виконання робіт з технічного радіоконтролю параметрів
 • випромінювання та забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ та ВП на
 • території Вінницької області у смугах радіочастот загального користування.
 • Виконання робіт з первинного технічного контролю та участь у приймальних випробуваннях РЕЗ, ВП на місці експлуатації. Вимірювання параметрів випромінювання  РЕЗ на місці експлуатації.
 • Здійснення заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ, ВП на території області.
 • Виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування .
 • Вжиття заходів щодо припинення дії незаконно діючих РЕЗ, ВП, або РЕЗ, ВП, які використовуються з порушенням встановлених умов використання, в межах визначених повноважень.
 • Участь, у визначеному законодавством порядку, в здійсненні державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України.
 • Участь в розробці нормативно-правових, нормативно-технічних, інструктивних та інформаційних документів.
 • Розгляд заяв і скарг користувачів радіочастотного ресурсу та прийняття відповідних рішень.
 • Участь, у визначеному законодавством порядку, в здійсненні нагляду за додержанням законодавства у сфері телекомунікацій.
 • Надання за результатами технічного радіоконтролю попереджень  юридичним та фізичним особам щодо усунення порушень у сфері користування радіочастотним ресурсом України.
 • Здійснення вимірювання технічних параметрів телекомунікаційних мереж.
 • Здійснення спільних заходів з Департаментом державного нагляду НКРЗІ, центральними та місцевими органами МВС, СБУ, ДПА та інших органів виконавчої влади щодо виявлення та усунення порушень законодавства України в області зв’язку.
 • Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників та керівного складу Філії.
 • Випуск довідково-інформаційної та технічної продукції.